Man skal lære at skelne mellem god og dårlig stress

"I den sidste ende er det ikke årene i livet, der tæller, men derimod livet i årene."

Stress er en tilstand af kortvarig eller længerevarende alarmberedskab i kroppen eller sindet. Der kan skelnes mellem positiv stress, som ikke nødvendigvis belaster kroppen, men snarere øger dens præstationsevne og negativ stress, som på sigt kan skade immunforsvaret med mavesår, hjerte/karsygdomme og forhøjet blodtryk til følge. Begge dele kan være skadelige på sigt og kan udvikle sig til dybere depressive tilstande samt angstanfald.

Grethe Lindholm Pedersen

​Man skal lære at skelne mellem god og dårlig stress. God stress er ønskelig, når der skal skabes noget ekstraordinært. Den gode stress skal ikke bekæmpes, måske snarere af og til skabe, for at nå toppræstationer.

Jeg behandler lidelserne ved via samtale terapeutisk at anvende kroppens egne ressourcer til genopbygning af livsglæden. Jeg anvender bla. en meget blid og nænsom terapeutisk form, som er uhyre virkningsfuld – kaldet SE-metoden.

Samtidig skal du selv arbejde i hverdagen med stress-håndteringsteknikker, som jeg anviser lige præcist til dit behov. Disse teknikker vil bevirke, at du i rigtig mange situationer kan undgå at opleve følelsen af stress, og som de er samtidig lette at bruge.
Det er meget enkle redskaber der skal til og så handler det om at tage sig så meget af sig selv, at man bruger redskaberne - hver dag!

Stress er en dårlig vane, som kræver, at vi indstiller os på at ændre livsstil, tillægge os andre vaner, tanker og holdninger.

Det skal ikke være en daglig begivenhed, hvor du kører på maksimum belastning det meste af tiden. Der skal være tid til at genoplade batterierne. Ellers bliver den gode stress til dårlig stress eller kronisk stress, som er sygdomsfremkaldende.

Hvor megen dårlig stress, du kan tåle, inden det bliver sygdomsfremkaldende er individuelt. Den dårlige stress opstår, når det hele er for meget. Du kan ikke overskue arbejdsopgaverne, byrderne bliver for store i forhold til dine ressourcer og ønsker. Du kan ikke påvirke din egen arbejdssituation og oplever overdreven kontrol. Men det kan også være i privatlivet, hvor der er tryk på, og alt skal nås hurtigst muligt, uden tanke på konsekvenserne. Den enkelte aktivitet eller opgave er måske ikke uoverskuelig, men set i sammenhæng med alle de øvrige, bliver det for meget.

Når stress fører til sygdomme, skyldes det din krops reaktion på de begivenheder, der sker omkring dig, og ikke selve begivenhederne. Du kan være god til at tackle begivenheder omkring dig, specielt hvis du er i god form og optimistisk, og det kan vare længe inden stress-sygdommene rammer netop dig. Er du derimod i dårlig form og pessimistisk kommer stress-sygdommen hurtigere til dig.
Det handler i høj grad om dine tanker og følelser i de enkelte situationer, du dagligt bliver udsat for. Er du positiv og optimistisk, er det lettere at håndteres stress-situationer, end hvis du er negativ og pessimistisk. Så fokus på de positive oplevelser. Det er vigtigt at du gør noget, du har lyst til hver dag, så det ikke bliver surt slid hele tiden.