Jeg tilbyder følgende:

Fortællinger om livet i skoven på Østbjerglund.

Jeg har den glæde at tilbyde at opleve fortællinger fra Livet på Østbjerglund - mit barndomshjem. Jeg har igennem en del år haft et dybt ønske om at fortælle min historie. Den mulighed er nu tilstede, og jeg glædes derved.

Jeg fortæller ved blandt andet fortællevandringer på Østbjerglund - www.oestbjerglund. Jeg fortæller ved Demenscafeerne på Østbjerglund. Cafeen er for alle , men fortrinsvis for Demente og deres pårørende, hvor vi får genopfrisket oplevelser, som har gemt dybt inde i hukommelsen. 

Du kan høre om dengang, kattekillingen forsvandt og hvad der derefter gjorde dybt indtryk på den lille pige, du kan høre om den første skoledag, og cykelturen til skolen, og hvad jeg gjorde for at forkorte tiden. Julens og dens forberedelser, høstens slid, og meget meget mere.

Kontakt mig for yderligere information.

Foredrag med og om de bosniske pyramider

Pyramiderne i Bosnien har ikke været kendt af menneskeheden i tusindvis af år, men de har ligget der - tavse og fulde af enorm energi - som vi ikke før nu har været klar til at sanse bare en lille bitte flig af storheden bag. For ca 10 år siden blev de "opdaget" - siden er der foretaget et have af målinger og udgravninger. og der viser sig et kæmpenetværk af tunneller, pyramider og stærke energier i området, som jeg første gang besøgte i 2014. Efter endnu en studietur til De Bosniske Pyramider i september i år, føler jeg nu stor trang til at dele mine oplevelser og energien derfra med andre.

Foredraget kan bestilles ved kontakt til mig.

Under foredragets meditationer kan du modtage den kraftigt healende energi fra Pyramiderne, ligesom jeg vil fortælle om mine stærke oplevelser under opholdet. Der vil være pyramidevand på bordene, som også bidrager til healing, indre vækst og udrensning. Pris kr. 150. Tilmelding til 26240647 senest 2 dage før. Der kan købes kaffe/the og brød i pausen.

Pyramiderne er beliggende i Visoko-dalen en halv times kørsel fra Sarajevo i Bosnien. Der er 5 kendte pyramider - alle navngivet af Dr. Semir Osmanagic, som under et besøg i sit hjemland fik øje på pyramidestrukturen i dalen. Solens pyramide er mere end 220m høj og dermed en største i verden. Den er dateret til en alder på ca 29.200 år. På toppen af Solens pyramide er der en målbar energistråle, og der er reigstreret ultralyd, infralyd og et elektromagnetisk felt. Man har beregnet, at der er brugt 18 millioner tons materiale til at bygge Solens pyramide. Månens pyramide er 190 m (Keops pyramiden i Ægypten er 147 m).

I jorden mellem pyramiderne har man fundet en kæmpemæssig undergrundskontruktion - nemlig Ravne-tunnellerne, som de bliver kaldt. Det opleves som en kæmpenetværk af  underjordiske gange, der krydser hinanden i forskellige kamre og i forskellige lag under jorden. Indgangen er en smal tunnel, som man igennem tiderne har anset for at være en naturlig hule. En senere civilasitation har blokeret hele labyrinten fuldstændigt ved af mure åbningerne til og fylde alle gangene ud. Disse gange ryddes nu i meget langsomt tempo ved hjælp af frivillige, der arbejder hårdt med håndkraft og trillebører for at grave tunnellerne ud. Der er ryddet omkring 1800 meter, men det er måske under 5% af den oprindelige labyrint.  Man regner med, at der er op til 7 niveauer under jordens overflade. Semir mener, at da labyrintens gange, som ikke løber ligeud, igangsætter enenergibevægelser inde i pyramiderne. Labyrinten er skabt for at energien kan flyde igennem, således at pyramiden suger energien op nedefra, og energien bliver stærkere og stærkere.

Pyramiderne forstærker de naturlige energifelter, der er bedst for os mennesker. Vores naturlige resonansfrekvens er 7.83 Hz er bevaret omkring pyramiderne. Teknologien i vores verden har gjort, at den frekvens vi færdes i, er hævet til 8, 10, 12 og endda 15 Hz. Det giver alt for meget tryk og stress hos mennesker. I tunnellerne er der fortsat kun den naturlige frekvens på 7.83 Hz iflg. Semir. Derfor opleves området i og under jorden, som en ren energi, al stress forsvinder og kroppens aura udvides og forbedres og immuniteten forbedres. En fuldstændig opladning af krop og sjæl er den bedste beskrivelse.

Semir forklarer, at der på toppen af Sol pyramiden bliver produceret skalarbølger. Ved hjælp af disse bølger er det muligt at overføre information meget hurtigere end ved lystes hastighed. Det er muligt at kommunikere og overføre information og energi over lange distancer næsten øjeblikkeligt. Pyramiderne er altså kraftfulde kommunikationsenheder og konstrueret med en avanceret teknologi, som vi ikke endnu besidder i dag.

Vandet i Viskokodalen er påvisket af pyramideenergien via den molekylære struktur. Vandet bliver højtvibrerende -. dermed forstærkes den healende virkning stærkt. Vandet frigiver negative ioner, som også er energi. Under pyramiderne, hvor vandet strømmer i en underjordisk kanal, skabes der et elektromagnetisk felt, hvor naturlig magnetisme og og orgon er hovedbestanddelene. Orgon beskrives som livsenergi - pyramiderne producerer livsenergi.

Ovenstående er refereret fra artikel med Semir i tidsskriftet Prana, som udkom netop som jeg skulle afsted på studieturen til Bosnien. Semirs beskrivelser og mange flere af dem end her beskrevet, har bekræftet de tanker og forståelser, jeg i mit stille sind har gjort mig over den tid, jeg har kendt og besøgt pyramiderne.

Pyramiderne går på en eller anden måde i blodet på de besøgende, dette er absolut også sket for mig. Jeg mærker tydeligt den dybe indre kontakt til energien - blot ved at stille ind! I min forståelse ligger samtidig en kobling mellem disse energimaskiner/frekvenser og svaneenergien. Jeg oplever svaneenergien som en kropslig "målbar" dimension af den energi, der over tid frisættes i De Bosniske Pyramider.

læs også mere evt. på YouTube og på www.piramidasunca.ba

Særlig sensitiv og hvad så...?

​Dette spørgsmål er der sikker mange særlig sensitive personer og deres pårørende og venner, der stiller sig. Jeg vil med udgangspunkt i dettes spørgsmål invitere til et forklarende foredrag, hvor begrebet særlig sensitiv uddybes.

​Det at være særlig sensitiv er et medfødt karaktertræk. Mange med dette træk har siden barndommen følt sig forkert, ikke forstået og anderledes. Det er en stor hjælp at lære at kende sin sensitivitet og hvordan man kan navigere i livet med den viden - og få et godt liv.

Jeg fortæller om de forskellige sensitive profiler med udgangspunkt i erfaringer fra min egen klinik og fra mit liv.

Jeg giver redskaber og ideer til det gode liv.

Foredraget kan bestilles efter aftale.

​Hvad sker der med mig, når jeg bliver stressramt og hvordan kan jeg hjælpe mine kolleger og mig selv?

​Under den overskrift vil jeg i foredraget fortælle om, hvad der sker, når man selv eller ens kollega rammes af stress eller føler sig stresset.

​Når vi rammes af stress, er det en individuel følelse for den enkelte, og oplevelsen kan spænde fra indre uro, hoved - og mavepine til black-out og stor glemsomhed, samt manglende interesse for det sociale liv og ulyst til kontakt med omgivelserne samt mange andre mere voldsomme symptomer.

​I foredraget vil jeg komme ind på de forskellige symptomer, så deltagerne kan kende /genkende sig selv og sine egne reaktioner, og derved kan ​yde hjælp til selvhjælp, inden sygemeldingen truer.

Jeg vil give ideer til forskellige enkle redskaber, man selv kan bruge og også kan give videre til den stressede kollega.

​Deltagerne vil undervejs prøve de forskellige redskaber af på egen krop, ligesom de får udleveret materiale med beskrivelser, så øvelserne bliver enkle at bruge i hverdagen.

​Prisen for foredraget på ca. 1 time samt de efterfølgende spørgsmål er kr. 2.500, samt kørsel efter statens takster.

​​Livskunsten at være selvstændig

​Jeg vil fortælle om kunsten at leve som iværksætter i et harmonisk samspil mellem arbejde, frihed og indre værdier, og hvordan man får overskud personligt og energimæssigt, så man kan bevare og nyde glæde ved at arbejde med det

man brænder for.

Ved hjælp af meditation, målsætning, visualisering og fokus på målet hver dag er nogle af de redskaber, jeg selv bruger for at skab balance mellem indre ro og power, og jeg deler gerne ud af mine erfaringer, og I får masser af redskaber med, som er brugbare i hverdagen.

Prisen for foredrag på ca 1 time samt efterfølgende spørgsmål er kr. 2.000, samt kørsel efter statens takster.​