Jeg har gode resultater i mit arbejde med Særligt Sensitive personer. Især når der er tale om gamle/nye chok/traumer, som kan forløses. Jeg er medlem at HSP-foreningen.

​Se interviewet med nogle af mine gode råd til Særligt sensitive på Familiekananlen:

Familiekanalen
Klik her eller på billedet for at åbne videoen (åbner i et nyt vindue)

Psykoterapi og rådgivning for Særligt Sensitive voksne, børn og unge

Terapien er individuelt tilpasset til den særligt sensitives behov og ressourcer, ligesom rådgivningen indeholder redskaber og vejledning til god livskvalitet.

​Individuel rådgivning for ægtepar/par og familier, ​som ønsker at forstå sig selv, sin partner og sit parforhold for at få viden om, hvor man kan forebygge og løse problemer i parforholdet.

​Hvad vil det sige at være særligt sensitiv?

Jeg møder ofte mennesker i mit terapeutiske arbejde i klinikken, der oplever at være anderledes og mere nærtagende end andre mennesker omkring sig. Disse mennesker fortæller, at de har brug for tid til ro og fordybelse og ønsker at få redskaber til at beskytte sig mod at blive påvirket af stemninger fra verden omkring sig.

Det er ikke nogen sygdom eller en diagnose at være særligt sensitiv, men derimod et karaktertræk, som man skal lære at leve sit liv med, ligesom det at være A- eller B-menneske.

Der findes udmærkede selvtest på nettet, bla. på www.hsp-foreningen.dk, hvor man kan teste sensitiviteten. Testen giver muligheder for erkendelsen af, at det måske er derfor, jeg oplever mig anderledes. Den positive effekt af denne erkendelse giver forståelse i sindet – modsat følelsen af at føle sig anderledes og måske forkert, og dette er i sig selv opbyggende for selvværdet. Det at forstå sig selv og sit barns reaktioner er vejen til et harmonisk familieliv.

Lær at håndtere din sensitivitet

Der er mange måder at håndtere sin sensitivitet på, ligesom der er mange positive egenskaber, som giver mulighed for et værdifuldt og rigt liv, trods fornemmelsen af at være den eneste i verden, der har det sådan.

Særligt sensitive mennesker har et mere sensitivt nervesystem overfor sanseindtryk som støj, kaos og uforudsigelighed, ligesom lyd, lys, syn og lugt påvirker meget. Informationer fra omgivelserne bearbejdes grundigere og man opfatter nuancer, som andre ikke opfatter. Denne forskel i nervesystemet synes for de fleste menneskers vedkommende at være nedarvet og undersøgelser viser, at 15-20% af befolkningen har dette karaktertræk, dog med individuelle forskelle.

Chok og traumer som særlig sensitiv

​Undersøgelser og erfaringer har vist, at hvis den særligt sensitive får bearbejdet sine chok og traumer kan adfærd og livskvaliteten forandres. Det giver mere overblik, bedre selvværd og mere ro ved at få problemerne bearbejdet.

​De tilbagemeldinger, jeg får fra klienterne og mine egne erfaringer fra den terapeutiske behandling fra personer med dette karaktertræk er, at terapien virker beroligende for det højspændte nervesystem og samtidig opleves de daglige påvirkninger mindre. Selvværdet får også et tiltrængt løft ved, at man begynder at tage sig selv og sine egne følelser mere alvorligt, sætter sine grænser tydeligere og vælger til og fra i vigtige situationer.

​Kender du dig selv og din sensitivitet?

​Alle reagerer på sansemæssige påvirkninger, og alle stimuleres af det. Det er fundamentalt for vores biologiske eksistens. Men i forhold til flertallet af befolkningen (ca. 80%), reagerer de særligt sensitive (ca. 20%) meget kraftigt på sansemæssige stimuleringer. Særligt sensitive filtrerer nemlig ikke særlig meget i forhold til sanseapparatet. Alt registreres. Det er meget forskelligt, hvad man reagerer på, men samlet set, drejer det sig om en lang række påvirkninger, særligt sensitive kan reagere og overreagere på.

For eksempel: Lyde, støj, lugte, skarpt lys, kuld og træk, stimulanser, medicin, fuldmåne, årstidernes skift, elektriske apparater, der blinker og dytter, tidsmæssigt pres, smerter, indeklemte og trykkende atmosfærer, voldsomme film og tv-avis, sensibel overfor andres følelser og humørsvingninger, sult eller tørst, natur og kunstoplevelser, rigt indre liv, stærk fantasi og forestillingsevne, kronisk anspændthed og overbekymring, retfærdighed, næstekærlighed – for blot at nævne nogle få af karaktertrækkene.

Ulempen som særlig sensitiv

En særlig sensitiv person er særdeles disponeret for at registrere små detaljer og subtile nuancer i sin omverden, hvilket medfører, at denne person nødvendigvis må bruge mentale ressourcer på at bearbejde og forholde sig til en væsentlig større mængde indtryk, end personer, som ikke er særligt sensitive. Bearbejdelsen tager tid og energi, hvilket gør at man føler sig overstimuleret og fyldt op tidligere end andre.

Ulempen ved at være særlig sensitiv er, at mennesker med dette medfødte træk, oftest oplever en høj grad af stimuli, både indre og ydre, og dette kan udløse overstimulering og dermed udmattelse. ​Dette kan også medføre psykosomatiske reaktioner, der kan tolkes som stress eller depression. Langsigtet påvirkning af overstimulering kan i værste fald medføre udbrændthed. Sensitive, der har haft en stresset eller sårbar barndom er i større grad disponeret for angst, depression og generthed.

Kend din sensitive profil

Hvert menneske har sin egen sensitive profil. Nogle er sensitive på alle områder og andre kun på et enkelt. Find din sensitivitets profil, så du kommer til at kende dine egne trickpunkter og de ting, der giver dig energi. Nedenunder er blot nævnt nogle enkelte områder.

  • Fysisk sensitivitet - mad, drikke, medicin, sansepåvirkning, lys, lyd, smerte, tempo, travlhed, uorden, skønhed, månefaser.
  • Personlig sensitivitet – egne tanker, følelser, stemninger, egne vaner og mønstre, forventninger og forestillinger, rigt indre liv med dybe tanker.
  • ​Social sensitivitet – andre menneskers sindstilstand, stemninger, følsomhed over for hvad andre mennesker tænker, mener og siger, stærk fantasi og forestillingsevne, kronisk anspændt og overbekymret.
  • ​Ideologiske sensitivitet – høje etiske værdier, retfærdighed og næstekærlighed, vanskelig ved mobning, diskrimination og mishandling, og oplevelsen af, at ikke alle lever op til din egen ideologiske standard.
  • ​Spirituel sensitivitet – fornemmelsen af at være en del af en større helhed, det kan være en gave og give ro, eller det modsatte – afhængig af, om man formår at leve med din spiritualitet på en naturlig og jordbunden måde.

Den særligt sensitive har potentiale for at være:

Intuitiv, kreativ, nytænkende, gode til at samarbejde, skaber gode stemninger, stor indlevelsesevne over for andre, gode til at forbyde sig og koncentrere sig, er udholdende, en god lytter og en sej vilje til at gennemføre, det de brænder for.

Mange særligt sensitive føler sig anderledes og kan have gjort det i et langt liv. Nogle er måske også mere langsomme og eftertænksomme, og det skyldes, at den særligt sensitive person bruger megen tankeenergi på at fordøje sine indtryk. ​Den særligt sensitive bemærker langt flere nuancer og detaljer i andres følelser og stemninger. Alle disse psykiske input, alle disse data skal bearbejdes. Det tager tid, og overskrider man sine grænser for stimulering, bliver der brug for reparation. Den foregår gerne i stilhed – uden udefrakommende stimuleringer.

Varetag din sensivitet

Sensitive mennesker, der har haft en stresset eller sårbar barndom er i højere grad disponeret for angst, depression og generthed. Hvis angst og lignende traumatiske oplevelser bearbejdes terapeutisk, bliver den følelsesmæssige reaktion mindre.

Hvad kan man da gøre for at tage vare på sig selv? Lær at sige nej uden at sige undskyld, og tænk på at andre ikke ved, hvornår du ikke magter mere. Kun dig selv ved det. Tag korte pauser i løbet af dagen. Lad være at se vold og ødelæggelser i TV. Skab dig flere åndehuller, gå en tur, mediter, sluk for computer, mobil og tv. Rent praktisk for at trives, bør man erkende, at man har det sensitive træk. Giv dig selv støtte, opbakning og omsorg, især når der er fejl og mangler. Sørg for god nattesøvn. Roligt arbejdsmiljø. Væk din sjæl i naturen. Du kan læse flere gode råd på min hjemmeside.

Særligt sensitive, som tager hensyn til egne grænser, trives godt og kan få et rigt liv.

​Jeg kommer gerne til dig og holder foredraget om særligt sensitive, hvis I er 8-10 personer. Ring 26 24 06 47 og forhør nærmere!