Terapi med healings energi fra de bosniske pyramider.

Jeg har siden 2014, hvor jeg var på mit første besøg i De Bosniske Pyramider,  oplevet den glæde at være kanal for en fantastisk kraftfuld energi, som bæres af kontakten til planeterne, til jorden og til vores sjæl. Jeg har siden været på studietur til området igen i september 2017, hvor energikontakten blev yderligere intensiveret.

Grethe Lindholm Pedersen

Healingsprocessen er individuel og tilpasset til den enkelte ud fra behovet og ønsket om at få styrke og hjælp til at gå livsvejen og personens og universets nuværende øjebliks mål.

Denne energi, som jeg kanaliserer - kaldet af nogle for Svaneenergien - er uhyre stærk, og jeg anvender kun fragmenter af energien i healingerne, da styrken kan være meget kraftfuld for personen at integrere. Især efter min udviklingsrejse til Bosnien, hvor energi portalen efter min fornemmelse også rammer jorden, er der sket en forøgelse af styrken.

Læs mere nedenfor:

​En fantastisk givende tur til de bosniske pyramider

​Psykoterapeut og healer Grethe Lindholm Pedersen tog på en forlænget weekend til Bosnien, hvor hun oplevede pyramidernes stærke energier

​”Flyet landede i Sarajevo, og derfra tog jeg bussen til Visoko, som er den by, der ligger tæt på de bosniske pyramider. Allerede på vej i bussen kunne jeg mærke, hvordan energiniveauet i kroppen steg i acceleration,” fortæller Grethe Lindholm Pedersen.

Hun hørte for første gang om de bosniske pyramider i 2013 og besluttede, at hun ville besøge stedet.

”Samtidig var jeg undervejs i min egen spirituelle udvikling stødt på​Svaneenergien – en meget stærk energiform, som er på vej til jorden fra Universet. Kort fortalt en energiform, der strømmer ind igennem portaler på jordkloden, blandt andet i Bosnien. Så jeg koblede de to informationer, og mærkede en følelse af mening og sandhed inde i mig. Svaneenergien og de bosniske pyramider hænger sammen.”

​Jordens største pyramide

​”Det blev en rejse uden lige. En rejse i mit indre univers og en rejse i et smukt og energifyldt ydre univers.”

Pyramiderne er bygget efter samme matematiske princip som andre steder i verden, og de er orienteret efter verdenshjørnerne, himmellegemerne og jordens bevægelser – dog er orienteringen i forhold til nordpolen mere nøjagtig end de ægyptiske pyramider.

De bosniske pyramider består af blandt andet af Solens pyramide, Månens pyramide, Dragens pyramide, Moder Jord-templet og Kærlighedstemplet. Det antages, at der findes flere pyramider i området.

Solens pyramide er med sine 220 meter jordens hidtil største pyramide. Analyser viser, at Solens pyramide er godt 29.000 år gammel. Det gør den til verdens ældste pyramide.

Solens, månens og dragens pyramider danner en perfekt ligesidet trekant. Inde i denne trekant danner de to mindste pyramider sammen med floden Fojnicka også en ligesidet trekant.

​Indsigterne kom og gik

”Fra det lille hotel i Visoko tog jeg en taxa op til Solens pyramide. Der var mudrede og stenede stier op af pyramiden – det var som at gå på en meget stejl bakke i en tæt underskov. Jeg havde noget vrøvl med mit ene ben, så jeg nåede aldrig helt op på toppen. Men halvvejs oppe satte jeg mig tilrette og mediterede. Det var en pragtfuld og overvældende oplevelse, og hele min krop og især mit hjerte reagerede. Indsigterne kom og gik og var svære at fastholde, men alligevel ved jeg, at min underbevidsthed har lagret informationerne til senere brug.”

Fra toppen af Solens pyramide er der målt et elektromagnetisk felt med en frekvens på op til 33.000 Hz. Så høj en frekvens kendes ikke fra nogen andre steder på jorden.

”Frekvensen beskrives som en søjle af energi, der stråler ud i rummet – og der er en teori om, at man i tidligere tider har omlagt og delt floden, som løber under pyramiden. Man har delt den, således at de to vande, der – når de løber sammen igen – optimerer svingningerne i vandet, som så igen øges undervejs op gennem pyramiden – og hvad mon energien passerer der?”

Området kaldes også for pyramideskoven. Pyramiderne er dækket af vegetation, og det er en af grundene til, at de ikke er opdaget tidligere. Man har set pyramiderne som bakker i landskabet. Den jord, der dækker pyramiderne, dateres til at være 12 -15.000 år gammel, og man mener, at jorden stammer fra istidens smeltevandsaflejringer.

​Den største oplevelse

​I forbindelse med opførelsen af de bosniske pyramider er der også anlagt et sindrigt tunnelsystem, som formodes at forbinde pyramiderne med hinanden.

”Disse tunneller er blevet lukket med et cementagtigt fyldmateriale for ca 4.600 år siden.​Hvad er den store hemmelighed, som man har villet begrave? Skulle energien gemmes, til vi er klar til at modtage den? Tunnelsystemet er nu under udgravning af frivillige fra hele verden, og foreløbig er 16 kilometer udgravet,” forklarer Grethe Lindholm Pedersen.

Dagen efter at hun havde mediteret på Solens pyramide, fik hun – iført sikkerhedshjelm – en guidet tur ind i tunnelsystemet.

”Hjemmefra havde jeg ellers besluttet, at jeg ikke ville ind i tunnellerne. Men den indsigt jeg havde fået via meditationen på pyramiden gjorde, at jeg måtte ind og opleve tunnelsystemet. Jeg havde en stærk følelse af, at jeg skulle slippe begrænsningerne. Og turen ind i tunnellerne blev faktisk turens største oplevelse,” erkender psykoterapeuten.

​Rundtur med entusiastisk guide

​”Undervejs på den guidede rundtur så jeg, at man kunne meditere inde i tunnellerne – specielt et par steder var der sat bænke op til formålet. Der var en meget høj og stærk energifrekvens ved bænkene. Og det var der også ved en kæmpestor megalit et andet sted i tunnelsystemet. Man har målt, at der er et objekt inde i megalit'en,” fortæller Grethe Lindholm Pedersen, der følte sig meget påvirket efter besøget i tunnelsystemet.

”Jeg tænkte: Det er vist godt, jeg skal hjem i morgen, for nu kan jeg snart ikke rumme mere.”

Men dagen bød på endnu en oplevelse.

”En lokal guide, Haris, ville gerne vise mig rundt i området. Haris fortalte, at han som barn legede i de huler, der senere viste sig at være indgangene til tunnelsystemet. Det blev til nogle utrolig spændende timer, hvor Haris entusiastisk fortalte og forklarede. Vi gik på Månepyramiden med dens stenbelagte lag, og vi stod på midtpunktet i den ligesidede trekant, som pyramiderne dannede med hinanden – to indeni hinanden og med det samme midtpunkt. Det var ude midt på en stille villavej, hvor der intet foregik, og dog kunne jeg igen mærke vibrationerne. Tænk på, sagde Haris, hvis der er underjordiske gange under os her også – hvornår mon vi ser hele billedet og hvornår mon vi forstår det hele?”

​Større indsigt i universets sammenhæng

​”Næste morgen tog jeg en taxa ud til tunnelsystemet. Jeg gik ind og mediterede, og jeg fik nogle enorme kraftige healingsenergier igennem kroppen og mærkede tydeligt healingen på mit højre ben, som havde gjort vrøvl, da jeg besteg Solens pyramide. Der var også meditation ved den store megalit, som udsendte enorme frekvenser og som mærkedes som et pragtfuldt og powerfuldt sted at sidde i ro og meditere.”

Grethe Lindholm Pedersen var i Bosnien i efteråret 2014.

”Turen har forandret mig. Jeg føler en større indre ro, og jeg har fået en større indsigt i universets sammenhæng. Jeg har stadig en fornemmelse af store ændringer i mit indre univers, og ændringerne har en afsmittende virkning til mine omgivelser. Koblingen med Svaneenergien gør, at mine klienter også kan mærke forandringen. Klienterne beskriver, at de oplever en kraftfuld, udvidende og udviklende healingsenergi i behandlingerne. Denne healingsenergi overføres, uanset om der er fysisk kontakt eller ej.”

En lille sten fra det sted i tunnelsystemet, hvor Grethe Lindholm Pedersen mediterede, kom med hjem til Danmark.

”En dag, hvor jeg havde smerter i benet, sagde min intuition, at jeg kunne have glæde af stenen. Jeg fandt den frem og vækkede den – og mon ikke det var som at få et lille kraftværk i strømpen! Smerten forsvandt og har stort set ikke været der siden. Sikke en kraft.”

Da Grethe Lindholm Pedersen forlod de bosniske pyramider, var det med et løfte om at vende tilbage og udforske den fantastiske påvirkning, stedets kraftfulde energier havde – og stadig har – på hende.

”Den indsigt, jeg har fået, vil jeg rigtig gerne dele med andre.”

​Foredrag/Workshop, hvor jeg kanaliserer pyramideenergien til deltagerne tilbydes.

​Artikel i Jelling Ugeavis januar 2015:

Vidste du, at der findes pyramider i Bosnien?

​Nej vel. Det gjorde jeg heller ikke for et par år siden.

Jeg læste en artikel om emnet i tidsskriftet Nyt Aspekt, og det vakte min interesse.

Både den mere hypotetiske tanke, hvem har skabt dem, hvorfor finder man dem lige nu, hvor gamle er de, hvilke hemmeligheder gemmer de på, og hvorfor er de skabt?

Alle disse spørgsmål resulterede i en beslutning om at undersøge stedet nærmere, og som sagt, så gjort. I september rejste jeg sammen med et par kolleger til Bosnien for med egne øjne at undersøge snakken om pyramiderne og ikke mindst for at meditere på stedet.

​Vi rejste med fly fra Kastrup til Sarajevo, og derefter med bus til Visoko, som ligger midt i pyramideskoven. En by med ca 20.000 indbyggere og kun et enkelt hotel. ​Byen ligger bogstaveligt talt op af den største af pyramiderne – Solpyramiden, som er 220 meter høj (Keops pyramiden i Ægypten er til sammenligning 147m).

Der ligger andre pyramider i pyramideskoven – bl.a. Månepyramiden, Drage pyramiden og Kærlighedspyramiden, Moder Jord, samt flere. Solpyramiden er beregnet til ca 29.200 år gammel og dermed den ældste på planeten. Opdaget i 2005 af dr. Sam.

Dr. Sam – Semir Osmanagich er antropolog og bor i USA. Han er født og opvokset i Bosnien. En dag han var på vej til sit hjemland og fløj over området, fik han øje på to store bakker, der havde vakt hans opmærksomhed. Deres trekantede fremtoning og deres orientering i landskabet overbeviste ham om, at der var tale om konstruktioner, og ikke naturens egne frembringelser. ​Han iværksatte udgravninger, som efter 340.000 mandetimer med udgravninger, prøver og kulstof 14-dateringer kunne man konstatere, at der i en dal i Bosnien ligger fem store pyramider. Hver sommer kommer der mere end 500 frivillige fra over 30 lande og arbejder på udgravningerne, som hele tiden fører til nye spændende fund. Pyramiderne er dækket af vegetation og den jord, der dækker pyramiderne dateres til at være 12 -15.000 år gammelt, og man mener, at den stammer fra istidens smeltevandsaflejringer. Pyramiderne er bygget efter samme matematiske princip som andre steder i verden, og er orienteret efter verdenshjørnerne, himmellegemerne og jordens bevægelser – dog er orienteringen i forhold til nordpolen mere nøjagtig end de ægyptiske pyramider. Sol pyramiden – indeholder høj frekvens, som beskrives som en søjle af energi, der stråler ud i rummet. Der er på Solpyramiden målt en elektromagnetisk frekvens på toppen af en størrelse på 28.000-33.000 Hz. Det ligger langt uden for vores høreområde, og kendes ikke andre steder i naturen. Samtidig som pyramiderne er tunnelsystemerne – en slags underjordiske gange under pyramiderne i et sindrigt system, blevet skabt, og disse tunneller er for ca 4.600 år siden ​blevet lukket med et cementagtigt fyldmateriale. Her var det fantastisk at meditere.

Hvad er den store hemmelighed, som man har villet begrave/gemme?

Mit besøg i dette spændende område gav flere spørgsmål end svar, og det er bestemt ikke mit sidste besøg i området. Jeg havde store både indre og ydre oplevelser under rejsen.

​I 2019 tilbyder jeg foredrag om rejsen til De Bosniske Pyramider.

Er du, som jeg, blevet nysgerrig, så kig bl.a. på hjemmesiden www.bosniapyramidofthesun.com.

​Fotos: ​http://www.bosnianpyramids.org/downloads.php?lang=en