Parforhold

Parforhold fokuserer i mange situationer på det ydre – vi prøver at gøre os selv til hele og lykkelige mennesker ved at få noget, der kommer til os udefra – nemlig fra partneren. Denne forventning vil uundgåeligt resultere i skuffelse, modvilje og frustration. Enten tårner disse følelser sig uafladeligt op og forårsager evindelige stridigheder eller også bliver de undertrykt og fører til følelsesmæssig apati. Alligevel klynger vi os til vores parforhold på grund af vores følelsesmæssige usikkerhed eller går fra det ene forhold til det andet i en søgen efter den brik, vi mangler, og som vi endnu ikke har fundet.

Vi har befundet os i dette tragiske dilemma i mindst et par tusinde år; nu synes vi at nærme os et krisepunkt. Forhold i familier, sådan som vi har kendt dem, synes at gå hastigt i opløsning. Mange mennesker er panikslagne over det; nogle prøver at genindføre de gamle traditioner og værdisystemer og klynger sig således til en følelses af orden og stabilitet.

Men det tjener ikke noget formål at forsøge at skrue tiden tilbage, for vores bevidsthed har allerede udviklet sig til et niveau, hvor vi ikke længere er villige til at bringe de ofre, der sommetider er nødvendige for at leve på den måde. I tidligere tider var de fleste mennesker villige til at blive i et i bund og grund dødt forhold hele livet igennem, fordi det gav dem fysisk og følelsesmæssige stabilitet.

Nu er det stadig flere, der indser, at det er muligt at have en dybere grad af nærhed i et forhold, der forbliver levende. Vi er villige til at give slip på gamle former i en søgen efter disse idealer, men vi ved ikke, hvor vi skal lede efter dem. De fleste af os leder stadig uden for os selv – i sikker forvisning om, at hvis vi bare finder den rette mand eller kvinde, vil vi blive uendeligt lykkelige, eller  tænker, at hvis bare vores børn eller vores forældre ville opføre sig anderledes, ville alt være i den skønneste orden. Vi er forvirrede og frustrerede; vores forhold synes at være kaotiske, og vi har ikke længere de gamle traditioner at læne os til eller noget at sætte i deres sted. Alligevel kan vi ikke bevæge os tilbage i tiden. Vi må bevæge os fremad ind i det ukendte for at skabe et helt nyt plan at leve i forhold til hinanden på.

Men forhold er ikke noget ydre – de lever i vores indre; det er den enkle sandhed, som vi må erkende og acceptere. Mit sande forhold er mit forhold til mig selv – andre forhold er simpelt hen afspejlinger af det. Efterhånden som jeg lærer at elske mig selv, modtager jeg automatisk al den kærlighed og påskønnelse fra andre, som jeg ønsker. Hvis jeg engagerer mig i mig selv og sandheden, vil jeg tiltrække andre mennesker med samme engagement. Når jeg er villig til at leve i dyb nærhed med mine egne følelser, skaber jeg mulighed for nærhed med en anden. Når jeg sætter pris på mit eget selskab, åbner jeg en mulighed for at have det sjovt med enhver, jeg er sammen med. Og når jeg føler livsglæden strømme igennem mig, skaber jeg et liv med lyst og livsfylde, som jeg deler med de mennesker, jeg er engageret i.

Da mange af os aldrig rigtig har lært at drage omsorg for os selv, har vores forhold været baseret på forsøget på at få andre til at tage sig af os.

Som spæde er vi meget opmærksomme og intuitive. Fra det øjeblik, vi bliver født, er vi i stand til at opfatte vores forældres følelsesmæssige smerte og savn, og vi begynder med det samme at udvikle en vane med at forsøge at være dem til behag og opfylde deres behov, så de vil fortsætte med at drage omsorg for os. Senere i livet kører vores forhold i samme spor.

Forandringen kommer først, når du taler ærligt og direkte til andre og siger det, du har lyst til at sige. De andre gør måske ikke lige det, du gerne ville have, men du føler dig så klar og styrket over at have hjulpet dig selv, at det er lettere for dig at give afkald på resultatet. Hvis du vedbliver at være ærlig og sårbar i dine følelser over for dine kære, vil du ikke komme til at opleve uudtalte behov eller modvilje.

Det er et vigtigt led i etableringen af et kærligt forhold til dig selv, at du erkender dine behov og lærer at bede om det, du ønsker. Vi er bange for at gøre det, fordi vi frygter, at vi kommer til at virke for krævende.

Det er paradoksalt, at vi faktisk bliver stærkere, efterhånden som vi opdager og erkender vores egne behov og åbent beder andre om hjælp. Andre vil føle det let at yde noget for os, og vi kommer til at føle os stadigt mere hele.

”Den sande kærlighed begynder, hvor der ikke ventes gengæld.”