Hjertets sprog

Hjertetemaets betydning understreges af en direkte sammenhæng mellem hvordan vi forholder os til hinanden og til hjertets sundhed. Dybt i os ved vi, at ønsket om et forhold er mere end den øjeblikkelige følelse; det er noget, der rører ved eksistensen kerne. Når vi føler, at vi lider nederlag på følelsesmæssige niveauer, synes alt at blive meningsløst, og vi fortvivler. Det er fortvivlelsen og tomheden, der stærkt bidrager til problemer med hjertet. Læger burde altid kulegrave patienternes følelsesmæssige forhold for at åbenbare denne sensitive sammenhæng.

Undertrykkelse af følelser

Det er slemt for dem, dersom der endnu ikke har lært ikke at udtrykke følelser eller afhængighed. Man kan ikke undgå at komme til at tænke på den hårdt arbejdende leder øverst i hierarkiet, som er alene og alt for ofte med penge og magt som kompensation, men som sjældent har adgang til den luksus at dele sine dybeste følelser med andre; her er et oplagt tilfælde for kommende hjerteproblemer. Det er sjældent, at nogen lider af hjerteproblemer, uden at der har været en eller anden dybtgående understrøm med adskillelse eller andre følelsesmæssige belastninger.

Hjertet står for den pumpemekanisme, der bevæger livsenergien gennem kroppen. Skønt hjertemusklen uophørligt pumper og fordeler blodet igennem kroppen, bliver det ikke desto mindre påvirket af vores følelsesmæssige tilstand og ønsket om at leve. Selvom hjertet er en muskel, et mekanisk krops-apparat, er det nøje indstillet på og påvirket af følelser og stress.

Frygten for at mislykkes

Alle belastninger udspringer uvægerligt af frygten for at være mislykket ifølge omverdenens vurdering. Vi bekymrer os om vores arbejde og om fremtiden, og alle disse ting afspejler den dybe indre uro over ikke at vide, hvem vi er, eller hvad der er den virkelige mening med livet.

Det friske pust af liv af meningsfuldhed

Hjertet er symbolet for vores dybeste, mest inderlige forbindelse til livet. Hvert enkelt forhold til andre aktiveres af hjertet eller balanceres af hjertet. Hvis hjertet er lukket, mangler vi det friske pust af liv, som fornyer os og skubber os fremad. Verdens skønhed synes kun meningsfuld, hvis vi føler os forbundne og vellykkede i vore forhold. Hjertet indskrænker sin tilgang til kærlighed på grund af følelsernes fejlagtige konklusioner.  Følelserne udelukker enhver ny oplevelse af kærlighed, fordi det klynger sig til den smertefulde fortid. I en traumatisk situation, hvor vi frygter, at kærligheden bliver taget fra os, aktiveres hjertet af det følelsesmæssige chok og slår rasende, for derefter for at indsnævre sig i et forsøg på at lukke af for smerten.

Glæden i hjertet

Når vi føler kærlighed, sker der på den anden side et gennembrud af denne energi, der løftes op i hjertet. Følelsesmæssig energi, der stiger op i hjerteregionen, skaber en fantastisk fornemmelse af ekspansion og lethed i brystet. Hjertet er ikke bare det poetiske udtryk for kærlighed, men meget af den fantastiske oplevelse af kærlighed fornemmes gennem hjertet. Det hamrer måske, når vi føler kærlighed – eller slår på en anden måde. Vi mærker måske stor varme eller en fjer, der kildrer i hjertet, når vi bevæges af en kærlig gestus.

Frygten for hjertet udgør en stor sundhedsfare. Når folk har hjertebanken, forstyrrelser i hjerterytmen eller smerter, stivner de i frygt og venter for at se, hvad der sker med dem.

Der kunne gøres så meget for at lindre på hjertesygdommene, hvis vi lærte at anerkende vores egen stærke indflydelse på hjertet. Vi må lære at opfatte hjertet som en tro og loyal medarbejder, der, stillet over for en klar anvisning eller besked, altid vil følge pålægget, givet af kroppens hersker - vores bevidsthed. Vore hjerter vil udføre deres opgave, hvis vi bare vil give dem de få livsvigtige næringselementer, de kræver, og vende vores uslukkelige tørst efter kærlighed til en nærende strøm af værdsættelse og ømhed for vores eget hjerte.

At sukke

Hvis du tænker for meget, anstrenger dig for at få mening i livet, eller føler, at du er kørt fast i følelsesmæssig modstand, så er det at sukke en vidunderlig teknik, der hjælper sig med at give slip.  Du kan lære hjertet at slappe af og udvide sig ved at give det besked på at ”give slip”. Når du giver denne besked, et det meget nyttigt at trække vejret og sukke. Idet du ånder ud i sukket, lader du alt, hvad du holdt fast på, blive forløst sammen med sukket. Faktisk er det at sukke en fremragende måde at lette et tryk i hjertet på. Det er vigtigt, at du hører dig selv lave sukke-lyden, fordi det minder dig om den frigørende strøm fra hjertet. Foretage en serie af suk og giv simpelt hen kroppen besked på at slappe af, så den kommer i en meditativ tilstand. Fokuser derpå opmærksomheden på området omkring hjertet og brystet og mærk, hvor anderledes det føles.

Latter

Latter er et fremragende middel for hjertet, fordi den bogstavelig talt ryster, kærtegner, rokker hjertet og får det til at give slip. Du har den fulde kontrol med evnen til at finde latteren og opsøge situationer og oplevelser, der får dig til at le og tillader dig at udtrykke det indre barn. Når du ler, forandres åndedrættet.  Det at trække vejret ind i hjertet løsner sammentrækning og stress. Hjertets fornemme formål er gennem blodet at bringe næringsstoffer til hver en del af kroppen. Denne livgivende strøm følger det dybe og fulde åndedrag, som altid afslutter en inderlig latter.

”Alt det væsentlige er usynligt for øjet, kun med hjertet kan man se rigtigt.”