​Chok og traumer indtræffer, når vi oplever mulige livstruende begivenheder, som overvælder vores iboende evne til at reagere effektivt. Et traume opstår ofte af en tilsyneladende dagligdags hændelse. Vi oplever alle traumer, men der er stor forskel på, hvordan vi lever videre med oplevelsen.

Jeg tilbyder

Er vi ude for ubehagelige situationer, reagerer vi mennesker som dyr, enten ved at kæmpe, flygte eller ved at stivne. Når vi stivner, bliver vi ude af stand til at handle og flytte os fra det ubehagelige. Kroppen husker disse oplevelser, og ofte reagerer nervesystemet ubevidst på lignende situationer fremover, således at der fremkommer overspringshandlinger eller undgåelsesmanøvrer fremad i livet - netop for at undgå at bringe sig selv i lignende situationer, som ubevidst opleves som livstruende.

Terapi mod chok og traume

Et traume behøver ikke ikke blive en dom på livstid. Af alle de onder som hjemsøger menneskets organisme, kan traumet i sidste ende måske opfattes som noget gavnligt. Det sker fordi, der igennem helbredelse af traumet sker en forvandling - en mærkbar forandring af livskvaliteten.

Når du via terapien forstår, hvordan traumet fremkommer, og når du lærer de mekanismer at kende, som forhindrer dets opløsning, vil du også begynde at opdage de måder, hvorpå organismes forsøger at helbrede sig selv.
Ved at benytte nogle få enkle forestiller og teknikker, kan du selv støtte den naturlige helbredelsesevne i stedet for at hæmme den.

Gevinsten ved at komme igennem traumet og gå videre ad livets vej er en dybere og mere sikker selvfølelse. Mens traumet kan være som helvede på jorden, kan det løste traume være gudernes gave - en heltefærd som alle har muligheden for.

Chok- og traumeterapi med SE-metoden

SE-metoden er en meget nænsom måde at arbejde med såvel gamle som nyere chok og traumer. Ofte vil man undervejs genopdage iboende ressourcer, som der måske var glemt og disse vil blive aktiveret.
Med SE-metoden kan man opløse og mindske reaktionerne som er forårsaget af chok og traume. Gennem samtalerne bliver man bevidst om egen adfærd, og dermed i stand til at ændre handlemønstrene, samtidig med at der undervejs i terapien finder en heling af traumet sted. Særligt sensitive kan også have gavn af denne terapiform og stadig opnå et godt liv. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for at vide mere om, hvordan terapi kan afhjælpe chok og traumer.